به اطلاع می رساند جهت ثبت نام دوره صرفه جوئی در مصرف انرژی(مبحث 19) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/04/89 فرصت دارید به واحد آموزش مراجه نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

ارائه فیش بانکی به مبلغ -/000/500 ریال به حساب 1765800203002 بانک سپه باجه نظام مهندسی

برنامه زمان بندی دوره صرفه جوئی در مصرف انرژی(مبحث 19)

نام دوره استاد زمان برگزاری دوره زمان آزمون
صرفه جوئی در مصرف انرژی(مبحث 19) دکتر محمد واقفی سه شنبه 15/04/89- ساعت 08:00 الی 14:30 شنبه 26/04/89 ساعت 18:30(محل آزمون متعاقباً اعلام می گردد)
چهارشنبه 16/04/89 – ساعت 8:00 الی 14:30
 پنجشنبه  17/04/89 – ساعت 8:00 الی 13:30

تذکر1: این دوره برای مهندسین رشته های عمران(نظارت) تأسیسات مکانیکی و معماری می باشد.

تذکر2: همراه داشتن کتاب مبحث 19 ویرایش جدید الزامی است.

مکان برگزاری: خیابان فردوسی (پل پوردرویش) فرعی سوم سمت چپ مجتمع آریا ساختمان آموزش نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر