دوره آموزشي" پدافند غير عامل -سطح1"

 

زمان برگزاري: 6 و 20 خرداد ماه 1389

محل برگزاري: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به منظور آشنايي با تامين امنيت از طريق بحثهاي مهندسي در طراحي و ساخت كليه ساختمانها در كشور و با هدف آشنايي با نظريه‌ها و مفاهيم اساسي پدافند غير عامل دوره آموزشي "پدافند غير عامل-سطح1"را در تاريخ 6 و 20 خرداد ماه سال 1389 و با همكاري هسته پژوهشي معماري دفاعي دانشگاه شهيد بهشتي، در محل سالن اجتماعات مركز مي‌نمايد.اين دوره آموزشي جهت ارائه گزارش از تجربيات واقعي و مثال‌هاي كاربردي اين حوزه با تشكيل كارگاه در فاصله زماني دو هفته‌اي برنامه‌ريزي شده است و به تهيه كنندگان گزارشات گواهينامه شركت در دوره ارائه خواهد شد.

این مرکز با طراحی و اجرای دوره های مختلف اعم از اجرای سمینارهای یکروزه تا برگزاری دوره های تخصصی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا با همکاری معتبر ترین مراکز دانشگاهی کشور این وظیفه خطیر را به انجام می رساند.

پنج شنبه 6 خرداد 1389

عنوان موضوعي نام مدرس
مباني نظري پدافند غير عامل دكتر جدي
طراحي هنرمندانه در پدافند غير عامل شاما تجربيات داوينچي در مباحث دفاع تا هنر معاصر مهندس خداوردي
گزارش چند تجربه از دوران 8 سال دفاع مقدس مهندس صدريا
تجربيات اكيستيكس در دفاع مهندس هروي
مهندسي تخريب و طراحي سازه‌هاي امن از مبحث 21 مقررات ملي ساختمان سردار اشتري
مهندسي تاسيسات و دفاع غير عامل مهندس صمداني
فرايند طراحي پدافند غير عامل مهندس سالاري فر
راهنمايي چگونگي تهيه گزارش عملكرد توسط شركت كنندگان مهندس سالاري فر

پنج شنبه 20 خرداد 1389

كارگاه
ارائه گزارشات شركت كنندگان و بحث و بررسي و ارزيابي گزارشات توسط اساتيد
جمع بندي و نتيجه‌گيري از گزارشات و كل مباحث مطرح شده در دوره آموزشي

ثبت نام عادي:

 

-علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام به صفحه الکترونیکی مرکز www.bhrc.ac.ir مراجعه نمایند.

-جهت تأیید ثبت نام، ارسال فیش بانکی پرداخت شده به مبلغ 1200000 ریال به حساب سیبا، شماره 2173649004004 ، بانک ملی ایران شعبه آرش مهر کد 235 به نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص، به شمارة دورنگار 88259984 (مديريت آموزش) الزامی می‌باشد. به علت محدودیت پذیرش، اولویت بر اساس زمان تکمیل فرم ثبت نام در سایت خواهد بود.

شرايط ويژه جهت ثبت نام:

 

الف- پذيرش تعداد دو نفر با 50 درصد تخفيف جهت سازمان‌هاي مرتبط، با ارسال معرفي نامه رسمي تا تاريخ 25 ارديبهشت 1389 به مديريت آموزش مركز (بديهي است به نامه‌هايي كه پس از تاريخ مذكور ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد)

ب- 50% تخفيف جهت ثبت نام دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي

نشاني : تهران، بزرگراه شيخ فضل‌ا… نوري، فاز 2 شهرک فرهنگيان، خيابان شهید علی مروی،صندوق پستي 1696-13145

تلفن: 88259984 و 6-88255942 داخلی: 316  دورنگار : 88259984