احتراما نظر به لزوم پیش بینی تشکیل دوره های آموزشی لازم جهت ارتقاء شما عزیزان، خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه حداکثر تا تاریخ 30/11/88 به واحد آموزش سازمان مراجعه نمائید.