دوره آموزشی روش تدوین استانداردهای ملی،

بین المللی و کارخانه ای

به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر اقدام به برگزاری دوره آموزشی روش تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای در تاریخ 24/8/88 لغایت 25/8/88 از ساعت 8 صبح الی 14 بعدازظهر در محل سالن همایش دانشگاه خلیج فارس می نماید. ضمناً این دوره آموزشی رایگان می باشد و برای کلیه شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره آموزشی صادر می گردد.