عقد قرارداد با مؤسسه زبان ایران آکسفورد جهت ارائه تخفیف به اعضاء سازمان و خانواده های آنها به همراه دریافت معرفی نامه تخفیف

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

با توجه به عقد قرارداد سازمان با مؤسسه زبان آموزی ایران آکسفورد جهت ارائه تخفیف در شهریه کلیه دوره های آموزشی زبان انگلیسی (مرقوم در جدول ذیل) به تمامی اعضاء سازمان و خانواده درجه یک آنها، که یکی از مؤسسات برتر و معتبر استان در زمینه آموزش دوره های فوق همراه با اساتید مجرب می باشد، کلیه اعضاء کددار و بدون کد محترم سازمان، می توانند جهت دریافت معرفی نامه برای مؤسسه مذکور جهت استفاده از تخفیفات مربوطه به واحد امور رفاهی- ورزشی مراجعه نمایند./

ضمناً چنانچه اعضا محترم قصد اخذ معرفی نامه فوق برای اعضای درجه یک خانواده خود را دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود شخص عضو و فرد موردنظر خانواده وی الزامی می باشد./

*توجه: جهت معرفی نامه فوق حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد./

میزان تخفیف در شهریه کلیه دوره های ذکر شده در جدول ذیل به میزان 20 % می باشد.

آدرس:میدان امام،کوچه پرده سرای دیبا،داخل کوچه سمت چپ

تلفن:33555948

دوره های موسسه زبان ایران آکسفورد