اعطاء کمک هزینه شرکت در دوره آموزشی تخصصی تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان در کشور قبرس

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش رفاهی – ورزشی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ و صنایع جدید ساختمان سازی و به منظور شرکت اعضاء محترم در نمایشگاه آموزشی صنعت ساختمان که در کشور قبرس برگزار می گردد تسهیلاتی را با شرایط ذیل در نظر گرفته است:

مبالغ کمک هزینه های اعطائی از سوی سازمان جهت حضور هر عضو در نمایشگاه آموزشی مذکور:

مبالغ در نظر گرفته شده جهت کمک هزینه شر کت در دوره آموزشی فوق به شرح ذیل می باشد:

1- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار تا پایان سال 79 مبلغ 000/000/5 ريال

2- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 80 الی پایان سال 85 مبلغ 000/500/4 ريال

3- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 86 به بعد مبلغ 000/000/4 ريال

مستندات لازم دال بر شرکت در نمایشگاه آموزشی و ارائه به سازمان جهت دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

(الف): کپی و اصل گذرنامه با درج خروجی و ورودی مبنی بر حضور در تاریخ برگزاری نمایشگاه آموزشی مذکور

(ب): ارائه تصویر قرارداد با آژانس مسافرتی و اصل بلیط هواپیمای رفت و برگشت

* توجه:

– حضور عضو در مدت برگزاری نمایشگاه آموزشی مذکور در کشور قبرس الزامی می باشد.

– اعضاء جهت انتخاب آژانس مسافرتی به منظور شرکت در نمایشگاه مختار می باشند.

* یادآوری می گردد بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، پرداخت کمک هزینه سفر جهت تورهای نمایشگاهی خارج از کشور برای هر عضو فقط یکبار در سال می باشد.

* توجه:

کلیه اعضا کددار محترم سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شرکت در دوره مذکور، می توانند با شرکت های مرتبط تماس حاصل نمایند.

* توجه:

* این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری و یا عدم برگزاری نمایشگاه مذکور و یا گواهی های احتمالی صادره ندارد.