بلیط کنسرت موسیقی پاپ گیتار نوازان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

کلیه اعضاء کددار محترم جهت دریافت بلیط کنسرت موسیقی پاپ گیتار نوازان که
در 2 سانس در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه 28 و 29/02/91 در محل مجتمع
فرهنگی هنری نهم دی بوشهر برگزار می گردد، می توانند تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبه مورخه 27/02/91 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور رفاهی- ورزشی
مراجعه نمایند.

ضمناً تعداد بلیط ها جهت هر سانس محدود و تخفیف سازمان معادل 70% مبلغ
قیمت هر عدد بلیط می باشد.

*توجه: جهت دریافت بلیط کنسرت فوق حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت
معتبر الزامی می باشد.

ضمناً این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال اجراء و برگزاری کنسرت فوق
ندارد.