پرداخت کمک هزینه جهت نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بیشکک قرقیزستان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

 در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش رفاهی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ و صنایع جدید ساختمان سازی و به منظور شرکت اعضاء محترم در نمایشگاه های صنعت ساختمان که در کشور قرقیزستان برگزار می گردد تسهیلاتی را با شرایط ذیل در نظر گرفته است:

 تاریخ و محل برگزاری نمایشگاهها:

 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در کاخ ورزش شهر بیشکک قرقیزستان از تاریخ 06/12/90 الی 09/12/90 می باشد.

 مبالغ کمک هزینه های اعطائی از سوی سازمان جهت حضور هر عضو در نمایشگاه مذکور:

مبالغ در نظر گرفته شده جهت کمک هزینه شر کت در نمایشگاه فوق به شرح ذیل می باشد:

1- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار تا پایان سال 81 مبلغ 000/500/3 ريال

2- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 82 الی پایان سال 87 مبلغ 000/000/3 ريال

3- اعضای دارای پروانه اشتغال بکار از اول سال 88 به بعد مبلغ 000/500/2 ريال

مستندات لازم دال بر شرکت در نمایشگاه و ارائه به سازمان جهت دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

(الف): کپی و اصل گذرنامه با درج خروجی و ورودی مبنی بر حضور در تاریخ برگزاری نمایشگاههای مذکور

(ب): ارائه تصویر قرارداد با آژانس مسافرتی و اصل بلیط هواپیما

* توجه:

– حضور عضو در مدت برگزاری نمایشگاههای مذکور در کشورهای فوق (حداقل 1 روز) الزامی می باشد – اعضاء جهت انتخاب آژانس مسافرتی به منظور شرکت در نمایشگاه مختار می باشد.

 * یادآوری می گردد بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، پرداخت کمک هزینه سفر جهت تورهای نمایشگاهی خارج از کشور برای هر عضو فقط یکبار در سال می باشد و اعضایی که در طول سال جاری از کمک هزینه نمایشگاههای صنعت ساختمان کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی استفاده نموده اند از کمک هزینه نمایشگاه مذکور بهره مند نمی گردد.

 

تصویر نامه