دریافت بلیط کنسرت موسیقی(گروه دیار)-استاد
غلامرضا وزان

جهت دریافت بلیط کنسرت موسیقی (گروه دیار) استاد غلامرضا وزان که در روزهای
دوشنبه و سه شنبه مورخه 23 و 24/08/90 در سالن مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی بهمنی برگزار می گردد، می توانید تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه
23/08/90 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور رفاهی،ورزشی مراجعه نمائید
ضمناً جهت دریافت بلیط حضور خود شخص به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.