ثبت نام جهت شرکت در تورهای نمایشگاهی خارجی و دریافت کمک هزینه

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

از علاقه مندان به شرکت در تورهای نمایشگاهی خارجی اعلام شده در اطلاعیه قبلی از سوی سازمان و تسهیلات اعطائی دعوت به عمل می آید تا تاریخهای تعیین شده ذیل جهت نام نویسی به ساختمان شماره 3 سازمان (واحد امور رفاهی) مراجعه نمایند.

 تاریخ و محل برگزاری نمایشگاهها:

(الف): بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و پیمانکاری کشور ترکیه (آنکارا) از تاریخ 31/06/90 الی 03/07/90

(ب): هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و پیمانکاری کشور ترکیه (ازمیر) از تاریخ 21/07/90 الی 24/07/90

(ج): نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان BIG5 (دبی) کشور امارات متحده عربی از تاریخ 30/08/90 الی 03/09/90

مهلت ثبت نام:

– نمایشگاه بند (الف): تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 21/06/90

– نمایشگاه بند (ب): تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
11/07/90

– نمایشگاه بند (ج): تا پایان وقت اداری روز شنبه 21/08/90

* توجه: مهلت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.