دریافت بلیط سینما

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت دریافت بلیط سینماهای بهمن و شهید آوینی می توانید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 24/02/90 به واحد امور رفاهی سازمان مراجعه نمائید.