شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت در نمایشگاه کشور مالزی جهت ثبت نام کنندگان

بدینوسیله پیرو اعلام قبلی به اطلاع مهندسین کددار می رساند، در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش رفاهی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ و صنایع جدید ساختمان سازی و به منظور شرکت اعضاء محترم در نمایشگاه صنعت ساختمان که از تاریخ 1/7/89 الی 3/7/89 در کشور مالزی برگزار خواهد شد، تسهیلاتی با شرایط ذیل در نظر گرفته شده است:

1- مبلغ کمک هزینه اعطائی:

– اعضاء دارای پروانه اشتغال تا قبل از سال 1380 به مبلغ 000/000/4 ریال

– اعضاء دارای پروانه اشتغال از سال 1380 الی 1385 به مبلغ 000/500/3 ریال

– اعضاء دارای پروانه اشتغال  از سال 1386 به بعد به مبلغ 000/000/3 ریال

 

2- حضور عضو در مدت برگزاری نمایشگاه در کشور مالزی (حداقل 1 روز) الزامی می باشد.

3- اعضاء جهت انتخاب آژانس مسافرتی به منظور شرکت در نمایشگاه مختار می باشند.

4- جهت دریافت کمک هزینه، نام نویسی در سازمان قبل از شرکت در نمایشگاه الزامی می باشد.

5- مستندات لازم دال برشرکت در نمایشگاه و ارائه به سازمان جهت دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

الف) گذرنامه با درج خروجی مبنی بر حضور در تاریخ برگزاری نمایشگاه در کشور مالزی

ب) ارائه تصویر قرارداد با آژانس مسافرتی و بلیط هواپیما

6- به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از نمایشگاه به حداکثر 3 نفر از شرکت کنندگان که گزارش فنی و تخصصی از نمایشگاه ارائه نمایند، پس از بررسی و تأیید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و اخذ حد نصاب لازم، ضمن چاپ در نشریات تخصصی ، هدایایی به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

– گزارش اول مبلغ 000/500/1 ریال

– گزارش دوم مبلغ 000/000/1 ریال

– گزارش سوم مبلغ 000/500 ریال

7- یادآوری می گردد براساس برنامه ریزی به عمل آمده، پرداخت کمک هزینه سفر جهت تورهای نمایشگاهی خارج از کشور برای هر عضو تنها یک بار در سال می باشد.