آخرین اصلاحات و مصوبات اجرای مجموعه ضوابط اجرایی مطالعات ژئوتکنیک در شهر بوشهر و شهر جدید عالیشهر

به: کلیه دفاتر فنی مهندسی

با سلام

احتراماً در اجرای مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مباحث دوم و هفتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سال 92) و بالاخص مصوبه هیئت محترم چهار نفره استان به تاریخ 16/9/90 ، بدینوسیله و بر اساس آخرین اصلاحات و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان که پس از انجام جلسات و پیگیری های لازم به تصویب رسیده اجرای مجموعه ضوابط اجرایی مطالعات ژئوتکنیک در شهر بوشهر و شهر جدید عالیشهر به شرح زیر اعلام می نماید:

1- ساختمانهای دارای زیر زمین با هر تعداد طبقه.

2- ساختمانهای چهار سقف با بیش از 700 متر مربع زیربنا.

3- کلیه ساختمانهای پنج سقف و بیشتر.

امید می رود که اجرای تدریجی مجموعه مقررات ملی ساختمان باعث افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ارتقاء ایمنی ساختمانها گردد.