قابل توجه اعضا محترم سازمان:
اطلاعیه شورای مرکزی سازمان در خصوص برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و صنایع وابسته در لینک ذیل جهت آگاهی لازم و ثبت نام اعضا قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده اطلاعیه کنفرانس

 

لینک سایت کنفرانس