قابل توجه کلیه مهندسین کددار عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت اعلام تمایل به نظارت – مرحله اول در سال 1403 به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

 

فایل راهنمای استفاده از سامانه اعلام تمایل به نظارت

 

لینک فرم اظهارنامه تعارض منافع

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

 

 

**با توجه به لزوم رعایت برخی نکات در اعلام تمایل به نظارت لذا خواهشمند است، موارد ذیل را مطالعه فرمایید**

 

**نکات مهم در اعلام تمایل به نظارت**

 

1-تکمیل این فرم صرفاً یک بار در طول سال مجاز می باشد و به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از ظرفیت نظارت بوده و سازمان نظام مهندسی به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام می نماید.

2-مهندسین ناظری که مشمول بخشنامه تعارض منافع میباشند بایستی از اعلام تمایل و اخذ کار نظارت خودداری نمایند.

3- به اعلام تمایل مهندسانی که نسبت به تکمیل فرم اظهارنامه تعارض منافع اقدام ننموده اند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-مهندسان گرامی توجه داشته باشند که بر مبنای نظامنامه ” نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها” مصوب آذرماه 96 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعضا محترم اولویت اول خود را باید شهرستانی انتخاب نمایند که اولاً مطابق آدرس مندرج در پروانه اشتغال بکار مهندسی آنها بوده و ثانیاً در دفتر نمایندگی آن شهرستان پرونده تشکیل داده و عضو دفتر نمایندگی مذکور باشند. مهندسانی که به شرایط مذکور تمکین ننموده اند، در سامانه، از صف ارجاع نظارت مربوط به اولویت اول حذف می گردند. همچنین انتخاب شهرستان اولویت دوم اختیاری است. به اطلاع می رساند که طبق نامه 8889/د/ش م مورخ 97/03/19 شورای مرکزی، اولویت بندی ارجاع نظارت، پس از مهندسان عضو شهرستان مربوطه، بترتیب با مهندسان عضو نزدیکترین شهرستان می باشد.

انتخاب اولویت دوم منوط به ارائه اسناد مربوط به اقامت یا سایر اسناد تعیین شده توسط سازمان جهت رعایت مفاد بند ۳-۲ نظامنامه ”نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها” در راستای اطمینان از حضور مهندس ناظر در محل پروژه و امکان ارائه خدمات مهندسی به متقاضی می باشد.

5-سیستم اعلام تمایل به نظارت در سال 1403 صرفاً طی دو مرحله مطابق جدول زمانبندی موضوع بند 14، فعال می باشد. مهندسینی که در مرحله دوم نسبت به اعلام تمایل خود اقدام نمایند پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آن ها به صورت مقطعی و گروهی، در لیست اولویت بندی قرار خواهند گرفت.

6-درصورت عدم تطبیق حدود صلاحیت با گروه انتخابی، هرگونه مسئولیت آن به عهده شخص مهندس می باشد و در صورت مغایرت طبق بند 13 عمل خواهد شد.

7-کلیه مهندسین ناظر دارای پایه 3 نظارت، ملزم به انتخاب کلیه بخش بندیهای مربوط به ساختمان های گروه الف می باشند، در صورت عدم لحاظ هر یک از بخش های مربوط به گروه مذکور، این سازمان نسبت به اضافه نمودن آن به لیست اعلام تمایل آنها اقدام خواهد نمود.

8- به فرم های مهندسینی که اعلام تمایل نموده اند ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً در صورت تاخیر در پرداخت حق عضویت و یا تمدید و تحویل با تاخیر پروانه اشتغال بکار تمدید شده به این سازمان، پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آنها به صورت مقطعی و گروهی، در لیست اولویت بندی قرار خواهند گرفت.

9- مهندسین ناظر موظفند هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعاً جهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.

10-با توجه به عملکرد سامانه ارجاع نظارت و اطلاع رسانی از طریق پیامک به تلفن همراه اعضاء، لطفاً نسبت به کنترل و اعتبار شماره تماس موجود در پرونده عضویت خود اقدام فرمایید.

11- رعایت بند “د” ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان برای اعضاء سازمان الزامی است.

12-تا زمان پایان اعلام تمایل هر دوره، امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام تمایل برای هر یک از متقاضیان میسر می باشد و پس از آن به هیچ وجه اطلاعات قابل ویرایش نمی باشند. لذا تاکید می گردد نسبت به انتخاب شهرهای اولویت و گروه بندی ساختمانها دقت نظر کافی بعمل آید.

13-مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر عهده شخص متقاضی می باشد و در صورت مغایرت تا رفع اشکال و مصوبه هیئت مدیره از ارجاع کار خودداری خواهد شد و باز شدن ظرفیت و تعیین اولویت ارجاع نظارت صرفاً به صورت گروهی و مقطعی خواهد بود.

14-کسانی که در تاریخ های ذیل موفق به ثبت نام نشده باشند می توانند در سال آتی مطابق جدول زمانبندی که متعاقباً اعلام می گردد، نسبت به ثبت اعلام تمایل اقدام نمایند.

 

 

مراحل ثبت نام زمان شروع زمان پایان تاریخ اعمال
مرحله اول 1402/12/15 1403/01/24 1403/01/25
مرحله دوم 1403/06/15 1403/06/31 1403/07/01

 

 

15-ارجاع نظارت در سال 1403 متناسب با تقاضای کار و تعداد مهندسین صورت می گیرد.

16-ناظرینی که در نظام فنی و روستایی فعالیت دارند، ملزم به انتخاب اولویت اول مطابق با حوزه فعالیت نظام فنی و روستایی خود می باشند.

17-از آنجاییکه که پروانه اشتغال بکار بصورت استانی می باشد، اعضایی که در نظام فنی و روستایی فعالیت دارند، ملزم به اعلام میزان ظرفیت درخواستی خود جهت استفاده در آن حوزه، بصورت مکتوب به این سازمان می باشند. لازم به ذکر است مجموع فعالیت در حوزه نظام فنی و روستایی و نظام مهندسی ساختمان، حداکثر معادل با ظرفیت درج شده در پروانه اشتغال بکار است.

18-چنانچه اعضای محترم جهت ورود به سامانه اعلام تمایل با مشکل مواجه گردیدند، می توانند از سایت سازمان نسبت به ارسال پیام به واحد انفورماتیک اقدام تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل از طریق آن واحد اقدام لازم بعمل آید.

19-لازم به ذکر است در صورت امتناع اعضاء بیش از یکبار در هر دوره 180 روزه، از پذیرش گروه های ساختمانی که  قبلاً  نسبت به آن اعلام تمایل نموده اند، پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آنها،از دست دادن اولویت و جا بجایی در صف ارجاع نظارت را بدنبال خواهد داشت.