به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، جشن روز بزرگداشت مقام مهندس در روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 در شهر برازجان با حضور اعضا سازمان و خانواده ایشان، تعداد کثیری از مسئولین شهر برازجان و همچنین رئیس، نائب رئیس سازمان، تعدادی از اعضای هیئت مدیره، مسئولین واحدهای سازمان و مسئول و کارمندان دفتر نمایندگی برازجان برگزار شد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر