برگزاری چهارمین دوره مسابقات شنا به مناسبت روز مهندسی در استخر دلفین در روز جمعه 11/12/91

در روز جمعه مورخه 11/12/91 رأس ساعت 30/11 چهارمین دوره
مسابقات شنا به مناسبت روز مهندسی در محل استخر دلفین نیروی دریائی ارتش با حضور
تعدادی از مهندسین و فرزندان آنها در 5 رده سنی که دو رده آن جهت فرزندان و 3 رده
آن جهت مهندسین بود انجام پذیرفت، در این دوره از مسابقات ابتدا نام نویسی از
مهندسین و فرزندان آنها جهت مشخص نمودن رده های سنی آنها از یک هفته قبل صورت
پذیرفت و در تاریخ فوق مسابقه بین افراد ثبت نام شده پس از تعیین رده سنی، توسط
داوران و عوامل اجرائی استخر به عمل آمد، در پایان از هر رده سنی 3 نفر برای
مقامهای اول تا سوم بر اساس رکورد آنها انتخاب و جوایز ایشان در پایان مراسم توسط
آقایان مهندس حمید پورحیدر نائب رئیس دوم سازمان، مهندس احمد زارعی عضو هیئت مدیره
محترم سازمان و مهندس مسعود راویان بازرس سازمان به نامبردگان اهدا گردید.

اسامی افراد کسب کننده مقام اول تا سوم هر رده سنی به شرح ذیل اعلام می گردد:

رده سنی مهندسین 25 الی 35 سال:

مقام اول: آقای مهندس رضا حفظ اله

مقام دوم: آقای مهندس آرش شریفیان

مقام سوم: آقای مهندس محمود محسنی

رده سنی مهندسین 36 الی 45 سال:

مقام اول: آقای مهندس سعید گندمکار

مقام دوم: آقای مهندس حمیدرضا شکرالهی یانچشمه

مقام سوم: آقای مهندس جعفر زاهدی

رده سنی مهندسین 46 سال به بالا:

مقام اول: آقای مهندس سید احمد عیسی بیگی

مقام دوم: آقای مهندس سید علاء الدین موسوی

مقام سوم: آقای مهندس مسعود راویان

رده سنی فرزندان مهندسین 10 الی 15 سال:

مقام اول: آقای محمدرضا حسانی حقیقی

مقام دوم: آقای سپهر بنه گزی

مقام سوم: آقای هومن ظهوریان شهزادی

رده سنی فرزندان مهندسین 16 الی 20 سال:

مقام اول: آقای دانیال کریمی

مقام دوم: آقای فرهنگ زارعی

مقام سوم: آقای احسان زارعی