اجاره سالن فوتسال در شهر برازجان جهت استفاده اعضاء دفتر نمایندگی مذکور


قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) عضو دفتر نمایندگی برازجان:

از علاقه مندان به رشته ورزشی فوتسال دعوت به عمل می آید جهت استفاده از سالن ورزشی رشته مذکور از تاریخ 19/10/91 در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 21:00 الی 22:00 در سالن ورزشی حجاب واقع در کوی فرهنگیان شهر برازجان حضور بهم رسانند.