اضافه شدن دو باشگاه ورزشی دیگر به باشگاههای قبلی آقایان و بانوان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

به اطلاع کلیه اعضاء کددار محترم سازمان می رساند، در جهت رفاه حال مهندسین و خانواده های آنان و استفاده مطلوبتر از خدمات باشگاههای ورزشی آقایان و بانوان، باشگاههای ورزشی بدنسازی آقایان و ایروبیک بانوان روئین تن از ابتدای دی ماه سال جاری به باشگاههای قبلی اضافه گردیده که اعضاء محترم می توانند همانند قوانین دریافت معرفی نامه مطابق باشگاههای قبلی در بازه زمانی مشخص شده، هرماه به واحد امور ورزشی سازمان واقع در طبقه اول ساختمان شماره 3 سازمان جهت اخذ معرفی نامه مراجعه نمایند.

آدرس باشگاههای فوق به شرح ذیل می باشد:

باشگاه بدنسازی آقایان روئین تن: بوشهر ابتدای خیابان بهشت صادق روبروی قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع) با مدیریت آقای عبداله زاده

باشگاه ایروبیک بانوان روئین تن: بوشهر ابتدای خیابان بهشت صادق روبروی قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع) با مدیریت خانم احمدزاده