اخذ معرفی نامه جهت کمک هزینه استفاده از باشگاه بدنسازی آقایان در شهرستان گناوه

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار سازمان عضو دفتر نمایندگی گناوه:

جهت دریافت معرفی نامه کمک هزینه استفاده از باشگاه بدنسازی آقایان در شهر گناوه می توانید در ساعات اداری به دفتر نمایندگی شهرستان گناوه مراجعه نمایند.

* توجه:

1- مهلت صدور و دریافت معرفی نامه برای هر ماه، از روز بیست و پنجم ماه قبل الی پنجم همان ماه می باشد و در خارج از بازه ی زمانی قید شده هیچگونه معرفی نامه ای توسط سازمان صادر نمی گردد.

2- جهت دریافت معرفی نامه مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.

3- معرفی نامه مذکور فقط جهت خود شخص عضو کددار دفتر نمایندگی گناوه سازمان صادر گردیده و شامل هیچکدام از اعضای خانواده ایشان نمی گردد.

آدرس باشگاه: گناوه – نوروزآباد – زمین شهری – فرعی 8 جنوبی – باشگاه بدنسازی خلیج فارس