تمرینات تیم والیبال

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی والیبال دعوت به عمل می آید جهت حضور در تمرینات تیم والیبال در روزهای یکشنبه هر هفته رأس ساعت 21:30 الی 23:00 به سالن ورزشی کوثر اداره کل آموزش و پرورش واقع در بوشهر میدان قدس (شهربانی) جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر مراجعه نمایند.