اخذ معرفی نامه جهت کلاس های تنیس روی میز جهت بانوان کددار و بدون کد عضو سازمان

قابل توجه کلیه اعضاء (زن) کددار و بدون کد سازمان:

کلیه علاقه مندان (خانم) به رشته ورزشی تنیس روی میز جهت اخذ معرفی نامه برای شرکت نمودن در تمرینات هیئت تنیس روی میز استان از اول آبان ماه سال جاری می توانند به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.

* توجه: معرفی نامه و آموزش رشته ورزشی فوق فقط شامل خود شخص عضو (زن) سازمان می باشد و شامل هیچکدام از اعضای خانواده نمی گردد.