آموزش تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد و زن) کددار و بدون کد سازمان:

از علاقه مندان به رشته ورزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام برای حضور در تمرینات آموزشی رشته مذکور تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 11/08/91 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.

* توجه: معرفی نامه و آموزش رشته ورزشی فوق فقط شامل خود شخص عضو سازمان می باشد و شامل هیچکدام از اعضای خانواده نمی گردد.

 روزها و ساعات تشکیل تمرینات پس از ثبت نام از طریق سایت سازمان اعلام می گردد.