آموزش تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی(ویژه بانوان)

قابل توجه کلیه اعضاء (بانوان) کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 30/09/90 جهت نام نویسی به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.