آموزش تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

با توجه به عقد قرارداد آموزش فنون تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی توسط کمیته ورزش سازمان با هیئت تیراندازی استان، از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی مذکور دعوت به عمل می آید جهت نام نویسی به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.

 * توجه: معرفی نامه و آموزش رشته ورزشی فوق فقط شامل خود شخص عضو (مرد) سازمان می باشد و شامل هیچکدام از اعضای خانواده نمی گردد.

روزها و ساعات تشکیل کلاسها به شرح ذیل می باشد:

محل تشکیل کلاس: استادیوم ورزشی شهید بهشتی بوشهر- هیئت تیراندازی استان

روزهای برگزاری کلاس: روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته (به غیر از ایام تعطیل)

ساعات برگزاری کلاس: از ساعت 00/18 لغایت 00/20