برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه به مناسبت 13 آبان ماه

 

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

مسابقه شطرنج سیمولتانه (همزمان یک نفر با چند نفر) به مناسبت 13 آبان ماه با حضور مهندس سام بویری از قهرمانان استان و 40 نفر از مهندسین با اولویت ثبت نام برگزار خواهد شد و به کسانی که موفق به برد یا مساوی در برابر قهرمان استان گردند جایزه نفیس و به دیگر نفرات به رسم یادبود هدیه ای اهدا خواهد شد.

– زمان ثبت نام از روز دوشنبه مورخه 18/07/90 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 23/07/90 می باشد.

– تمامی مهندسین آقا و خانم عضو سازمان می توانند جهت ثبت نام به واحد ورزشی سازمان واقع در ساختمان شماره 3 مراجعه نمایند.

– تاریخ و مکان برگزاری مسابقه متعاقباً از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد.

– مسابقه زیر نظر هیئت شطرنج استان برگزار خواهد شد.

توجه:مهلت ثبت نام
تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 01/08/90 تمدید گردید.