اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر می رساند، با توجه به دعوت هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان استان با دستور کارهای ذیل رأس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/02 در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، به آدرس: بوشهر خیابان توحید برگزار می گردد.

دستور کار مجمع:

  1. ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره
  2. بررسی و تصویب ترازنامه سال 1401
  3. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره سازمان استان در سال 1403 (منابع درآمدی و هزینه ای)
  4. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال 1402
  5. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان استان

ضمناً در صورت عدم حصول حدنصاب لازم مطابق ماده 55 آئین نامه اجرائی برای رسمیت یافتن مجمع نوبت اول، مجمع نوبت دوم رأس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگی و تربیتی امام خمینی (ره) به آدرس: بوشهر، خیابان صفوی، نبش خیابان جام جم، با همان دستور کارهای فوق الذکر تشکیل می شود.

به همراه داشتن کارت عضویت معتبر برای حضور در  مجمع عمومی الزامی می باشد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر