کسانیکه تمایل به شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان سازمان دارند می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 23/5/89 جهت تکمیل فرم لیست اسامی در تیم های 10 نفری به آقای گتویی زاده مراجعه نمایند یا جهت هماهنگی بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

شماره تماس هماهنگی: 09177720951  آقای مهندس شهابی مسئول امور ورزشی سازمان