استفاده از امکانات ورزشی آقایان و خانم ها

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت دریافت معرفی نامه استفاده از امکانات باشگاههای ورزشی آقایان و خانم ها می توانید به واحد امور رفاهی سازمان مراجعه نمائید.

ضمناً جهت دریافت هرگونه خدمات رفاهی و ورزشی ارائه کارت عضویت معتبر به همراه حضور خود شخص الزامی می باشد.

لیست باشگاه های طرف قرارداد به شرح ذیل می باشد:

آقایان(بدنسازی)

نام باشگاه

آدرس

پوریای ولی خیابان توحید روبروی سازمان نظام مهندسی ساختمان
شرکت مخابرات(منطقه شهر) انتهای خیابان بی سیم بالاتر از اداره کل کار و امور اجتماعی سمت چپ
شرکت مخابرات(منطقه بهمنی) میدان رفاه ابتدای خیابان میثم تمار

 

بانوان(ایروبیک)

نام باشگاه

آدرس

شرکت مخابرات(منطقه شهر) انتهای خیابان بی سیم بالاتر از اداره کل کار و امور اجتماعی سمت چپ
شرکت مخابرات(منطقه بهمنی) میدان رفاه ابتدای خیابان میثم تمار