قابل توجه کلیه مهندس محترم عضو سازمان (کلیه رشته ها):

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مجازی «طراحی سیستم اتصال زمین فنداسیونی بر پایه استاندارد 18014 DIN و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان» که در تاریخ 15 دی ماه 1402 برگزار می گردد، می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

 

لینک ثبت نام دوره