به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل روابط عمومی شورای مرکزی، سومین جلسه خزانه داران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به میزبانی استان البرز در روز دوشنبه 22 آبان 1402 برگزار شد.

در این جلسه بهروز فرح شیرازی خزانه دار سازمان نظام مهندسی بوشهر و عضو اصلی سازمان در شورای مرکزی، آقای رازه مشاور بیمه تأمین اجتماعی حمزه شکیب، مدیر اداری مالی سازمان حضور داشتند.

 

شهاب آدم نوه سی، خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه این نظام نامه به کوشش کمیته مالی و مالیاتی استان ها تهیه شده است، گفت: لازم است از تلاش های بهروز فرح شیرازی، عضو شورای مرکزی این سازمان و دیگر اعضای دست اندرکار که مجموعه مدیران مالی عضو این کمیته را تشکیل می‌دهند، قدردانی شود.

در ادامه فرح شیرازی، نماینده شورای مرکزی این سازمان که ارائه این دستور کار را در این جلسه برعهده داشت، گفت: در این نظام نامه آخرین تغییرات قوانین مرتبط لحاظ و سعی شده به جهت انضباط بیشتر مالی، چهارچوبی نظام مندتر با قابلیت اجرایی در تمام استان‌های کشور ارائه شود. این چهارچوب به گونه ای تنظیم شده که قابلیت انطباق، تعامل ساختاری و هماهنگی با تمامی قوانین مرتبط را داشته باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر