به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در پی صعود عضو سازمان آقای مهندس محمد رحیم نیا بر فراز کوههای هیمالیا در کشور نپال، نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در ارتفاع 5640 متری قله کلاپاتار کوه های هیمالیا در کشور نپال توسط ایشان طنین انداز شد. این موفقیت را به وی و جامعه مهندسین کشور علی الخصوص جامعه مهندسین استان بوشهر تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر