قابل توجه محترم ناظرین گاز:

به اطلاع می رساند مهندسین ناظرگاز جدیدالورود یا نفراتی که در مرحله اول اعلام تمایل به نظارت گاز درسال 1402 موفق به ارائه اعلام تمایل نظارت گاز نشده اند بدینوسیله زمان تکمیل فرم دومین مرحله اعلام تمایل به نظارت گاز در سال 1402 از تاریخ 1402/06/19 لغایت 1402/06/31 می باشد.

ضمناً ضریب 50 درصد مهمان جهت ناظران مهمان در شهرستان های گناوه و برازجان در 6 ماه دوم سال جاری اعمال نمی گردد.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز

 

نام کاربری: شماره عضویت (بدون خط تیره)

رمز عبور: کد ملی