قابل توجه مهندسین ناظر در رشته مکانیک:

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مجازی «تشریح آخرین اصلاحات و تغییرات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش 1401» (وِیژه مهندسین مکانیک) که در تاریخ های 6 و 7 مهرماه 1402 برگزار می گردد، می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

 

لینک ثبت نام دوره