قابل کلیه مهندسین محترم عضو سازمان در کلیه رشته ها:

جهت ثبت نام در همایش بین المللی «تعامل بین رشته ای مدیریت بهینه انرژی در ساختمان» که در تاریخ های 10 و 12 مهرماه 1402 در دانشگاه شهید بهشتی تهران به صورت حضوری برگزار می گردد، می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

 

لینک ثبت نام همایش