قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه اداره کل بنیاد مسکن بوشهر در خصوص گزینش فنی و آزمون مهندسین داوطلب نظارت بر ساخت و سازهای روستایی که در روز پنجشنبه 1402/06/30 رأس ساعت 10:00 صبح در محل اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوشهر برگزار می گردد به همراه کلیه اطلاعات موردنیاز در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه