قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

سمینار کشوری (آنلاین) ساختمان های بلند مرتبه دارای امتیاز ارتقا پایه در تمامی رشته ها و پایه ها-صلاحیت نظارت و اجرا و کسری نمره ورود به به حرفه در تاریخ های 1، 2 و 3 خرداد ماه در شهر مشهد برگزار می گردد. این سمینار به صورت حضوری و مجازی می باشد. اطلاعات تکمیلی در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشدو همچنین لینک ثبت نام در ذیل خبر درج شده است.

 

لینک ثبت نام در سمینار

لینک نامه نظام مهندسی استان خراسان رضوی در خصوص سمینار