قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به راه اندازی سامانه ارسال گزارش مهندسین ناظر توسط شهرداری بندر بوشهر، جهت کسب اطلاع بیشتر و مشاهده نامه شهرداری بوشهر در این خصوص به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه شهرداری بوشهر