قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان (آقایان):

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش رفاهی، ورزشی به اطلاع می رساند، با توجه به قرارداد منعقد شده با استخر دلفین کلیه اعضای محترم می توانند جهت ثبت نام به سامانه خدمات رفاهی خود مراجعه و ثبت نام نمایند.

سانس های استخر دلفین در 6 ماهه اول سال 1402 از تاریخ 1402/03/01 برقرار می باشد.

تاریخ اتمام قرارداد استخر در شش اول سال 1402 مورخ 1402/06/30 می باشد.

سانس های اختصاصی استخر دلفین در 6 ماهه اول سال 1402 در روزهای یکشنبه از ساعت 19:45 الی 20:45 و روزهای پنجشنبه از ساعت 18:30 الی 19:30 می باشد.

پس از ثبت نام در سامانه رفاهی ورزشی سازمان و پرداخت هزینه و تکمیل ثبت نام در قسمت چاپ معرفی نامه را کلیک کرده و معرفی نامه خود را جهت صدور کارت عضویت استخر به همراه یک قطعه عکس 4×3  از چهارشنبه مورخ 1402/02/27 به واحد رفاهی و ورزشی  مراجعه فرمائید.

**توجه:

  • هر مهندس می تواند 2 نفر همراه داشته باشد
  • استخر در روزهای تعطیلی رسمی تعطیل می باشد
  • هزینه نیمه اول سال 1402 به ازاء هر نفر جهت صدور معرفی نامه مبلغ 8/000/000 ريال می باشد
  • ضمنا ظرفیت ورود به استخر 40 نفر می باشد

پس از ثبت نام جهت ورود به استخر ارائه کارت تردد در هر سانس الزامی می باشد