قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار:

جهت مشاهده ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی (طراحی و نظارت ساختمان ) از تاریخ 1402/02/17 به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان
لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید طراحی و نظارت