قابل توجه کلیه اعضا محترم کددار سازمان:

بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان و با توجه به تفاهم نامه انجام شده مابین سازمان با بانک ملت جهت ارائه تسهیلات کارت خرید با نرخ سود 12 % به اعضاء سازمان، از اعضا محترم دعوت به عمل می آید جهت تکمیل درخواست تسهیلات با شرایط ذیل، از طریق سامانه خدمات رفاهی در سایت سازمان از ساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/12/17 الی روز شنبه مورخ 1401/12/20 تا تکیمل ظرفیت اقدام به ثبت نام فرمایند.

 

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات تا قبل از پایان مهلت ثبت نام جهت لغو درخواست خود از طریق سامانه خدمات رفاهی اقدام فرمایید. درغیر اینصورت سهمیه استفاده شده محسوب می گردد.

اولویت ثبت نام با مهندسانی است که تا کنون از سازمان تسهیلات 30 و 50 میلیون تومانی دریافت ننموده اند.

اولویت معرفی به بانک به ترتیب لیست ثبت نام و ظرفیت 130 نفر می باشد.

 

نوع تسهیلات: کارت خرید

سقف تسهیلات: 500/000/000  ريال

نرخ تسهیلات: 12 درصد

دوره بازپرداخت: 60  ماه

 

جهت ثبت نام تمدید حق عضویت الزامی می باشد.