قابل توجه کلیه مهندسین ناظر محترم معماری:

نامه شهرداری بندر بوشهر در خصوص عدم رعایت اجرای نمای ساختمانی مطابق با نقشه های مصوب جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه