قابل توجه کلیه مهندسان طراح، دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی:

جهت مشاهده نامه شهرداری بندر بوشهر با موضوع رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی  به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه