قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه های شورای مرکزی سازمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در خصوص برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در شهر یزد در دی ماه سال جاری به همراه اطلاعات تکمیلی در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه و اطلاعات مایشگاه صنعت ساختمان در شهر یزد