به گزارش روابط عمومی سازمان، دوره آموزشی حضوری حفاظت از صاعقه و الکترود زمین فونداسیون در روزهای پنج شنبه و جمعه 26 و 27 آبان ماه با حضور مهندسین رشته تأسیسات برقی در سالن مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان بوشهر با تدریس آقای دکتر محمود رنجبر برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر