فراخوان دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی جهت اطلاع لازم و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک فراخوان