قابل توجه کلیه مهندسین محترم در رشته عمران:

اطلاعیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری ششیمن کنفرانس بین المللی مهندسی سازه در دی ماه 1401 در لینک ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه ششیمن کنفرانس بین المللی مهندسی سازه