متقاضیانی که اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود 5 %  از تاریخ 1401/08/02 الی 1401/08/15، فرصت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات خود را به آدرس ذیل فقط ایمیل نمایند.

 

postbankboushehr@gmail.com

 

فرم اکسل پیوستی پایین صفحه (فرم مشخصات وام گیرنده و ضامن) را تکمیل و به بانک ایمیل فرمایید.

پس از بررسی مدارک و تکمیل بودن مدارک ارسالی به بانک به جهت حضور طی هماهنگی بانک با شخص معرفی شده در شهرستان بوشهر ساعت 15:00 الی 17:00 روزهای یکشنبه و سه شنبه به همراه ضامن و اصل مدارک ارسالی به بانک مراجعه فرمایید.

تشکیل پرونده در شهرستانها طی هماهنگی پست بانک مرکزی بوشهر با شعبه شهرستانها صورت می گیرد.

صرفا ارسال مدارک در بازه زمانی فوق می باشد و به درخواست های ارسالی پس از بازه زمانی اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا در تاریخ اعلام شده جهت تشکیل پرونده مدارک مورد مورد نیاز تشکیل پرونده را به بانک از طریق ایمیل ارسال فرمایید و در صورت عدم ارسال مدارک در تاریخ های قید شده هیچگونه مسئولیتی بر عهده سازمان نمی باشد و به عنوان امتیاز فرد معرفی شده لحاظ می گردد

آدرس شعبه مطهری: بوشهر – چهارراه نادر – نبش خیابان حافظ(عالی آباد) – پست بانک

شماره پاسخگویی پیامکی : 09366498200

 

 

لیست مهندسین معرفی شده به بانک

فرم مشخصات وام گیرنده و ضامن(تکمیل الزامی جهت ارسال به بانک)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات