قابل توجه کلیه مهندسین محترم در رشته های عمران و معماری:

اعضا محترم رشته های عمران و معماری می توانند، نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به همراه فراخوان اجلاس ملی سازندگان حرفه ای مسکن و ساختمان به صورت حضوری و مجازی که در تاریخ 11 و 12 مهرماه سال 1401 و دارای امتیاز ارتقا پایه شرکت در دوره می باشد را از طریق لینک ذیل مشاهده و دریافت نمایند.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعات لازم در خصوص فراخوان ثبت نام و شرکت در اجلاس