قابل توجه محترم ناظرین گاز:

به اطلاع می رساند مهندسین ناظرگاز جدیدالورود یا نفراتی که در مرحله اول اعلام تمایل به نظارت گاز درسال 1401موفق به ارائه اعلام تمایل نظارت گاز نشده اند بدینوسیله  زمان تکمیل فرم دومین مرحله اعلام تمایل به نظارت گاز در سال 1401 از تاریخ 1401/06/23 لغایت 1401/06/31 می باشد.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز

 

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور پیش فرض: کد ملی